Tato stránka je věnována software Windok

Software Windok je určen pro přenos a zpracování naměřených dat z měřicích přístrojů pro revize a zkoušky elektrických zařízení, spotřebičů a ručního nářadí od firmy Gossen-Metrawatt, SRN., které v české republice zastupuje firma GMC Měřicí technika.

Software Windok je v současnosti k dispozici ve dvou verzích:

V současné době je k dispozici verze programu, kterou si může zdarma nainstalovat a vyzkoušet kterýkoliv majitel uvedených přístrojů. Ceník a ostatní informace k tomuto programu obdržíte u výrobce a dodavatele software firmy MS Technic.